Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (ZAiKS) - DP-WOP.PZ-006/3.6/11

Stanowiska uczestników

 • 23 stycznia 2012

  Stanowisko PIKE wobec cofnięcia wniosku przez ZAiKS

 • 3 stycznia 2012

  Stanowisko PIKE-nie wyrażamy zgody na przedłużenie postępowania

 • 5 grudnia 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o orzeczenie o odmowie zatwierdzenia tabel w całości

 • 5 grudnia 2011

  Stanowisko Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej - z wnioskiem o orzeczenie o odmowie zatwierdzenia tabel w całości

 • 1 grudnia 2011

  Stanowisko SAWP -nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku ZAiKSu

 • 28 listopada 2011

  Stanowisko Konwentu Podmiotów Eksploatujących Utwory Chronione przez ZAiKS - z wnioskiem o odmowę zatwierdzenia tabel ZAiKS

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko ZPAV -nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku ZAiKSu

 • 15 listopada 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o odmowę zatwierdzenia tabeli w części nie objętej zezwoleniem i wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko Mediakom z wnioskiem o oddalenie wniosku ZAiKS

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko SFP

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko ZAiKS

 • 10 listopada 2011

  Stanowisko IGHP

 • 30 września 2011

  KPA dopuściło do udziału w postępowaniu:
  1. Stowarzyszenie Filmowców Polskich
  2. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych
  3. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  4. Związek Pracodawców Mediów Publicznych
  5. Związek Producentów Audio Video
  6. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  7. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"
  8. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
  9. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
  10. Konwent Podmiotów Eksploatujących Utwory Chronione przez ZAiKS
  11. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  12. Związek Artystów Scen Polskich
  13. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
  14. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Wniosek i modyfikacje

 • 16 stycznia 2012

  Postanowienie o umorzeniu postępowania przez KPA

 • 13 stycznia 2012

  Pismo Wnioskodawcy - cofnięcie wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za reemisję

 • 16 grudnia 2011

  Zarządzenie KPA: zobowiązanie do wyrażenia stanowiska, czy wyrażamy zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012 r.-termin 5.01.2012

 • 24 października 2011

  Posiedzenie KPA

 • 24 października 2011

  Zarządzenie KPA: 6 tygodni na ostateczne stanowisko w sprawie - termin: 05.12.2011

 • 23 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • 20 czerwca 2011

  Wniosek ZAiKS o zatwierdzenie tabel

OPINIE EKSPERTÓW

W relacjach pomiędzy reemitentami kablowymi a OZZ, w związku z brakiem obowiązywania zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, istnieje poważny problem...

Mec. Michał Markiewicz

Dyskusja na temat powołania tzw. sądu własności intelektualnej nabrała wyraźnie tempa z początkiem obecnej dekady. Sąd taki miałby rozpatrywać...

dr Krzysztof Felchner

Ekspert sejmowej podkomisji powołanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

Mec. Adam Jucewicz