Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) - DP-WOP.PZ-006/3.2/11

Stanowiska uczestników

 • 27 stycznia 2012

  Stanowisko SDF

 • 18 stycznia 2012

  Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina

 • 12 stycznia 2012

  Stanowisko SAWP - zmiany w tabeli

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko SFP - o niezatwierdzanie tabel

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne PIKE

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina - o odmowę zatwierdzenia tabel; wnioski dowodowe m.in. biegły na ok. wysokości stawek, umowy wnioskodawcy z zagr. OZZ

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów - o oddalenie wniosku

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko SDF - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko STOART

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko ZAiKS - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko MEDIAKOM - o oddalenie wniosku

 • 20 grudnia 2011

  Stanowisko Izby Wydawców Prasy - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 14 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV - nie zgłaszają uwag do wniosku

 • 6 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o wezwanie SAWP do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wyłączenie do odrębnego rozpoznania wniosku o zatwierdzenie tabeli dot. reemisji

Wniosek i modyfikacje

 • 24 lutego 2012

  Postanowienie KPA o umorzeniu postępowania

 • 9 lutego 2012

  KPA przesyła odpisy pism uczestników

 • 22 grudnia 2011

  MEDIAKOM wyraża zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012

 • 22 grudnia 2011

  Oświadczenie PIKE o braku zgody na przedłużenie postępowania

 • 21 grudnia 2011

  Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na dzień 10.01.2012, godz. 10.00

 • 20 grudnia 2011

  Rozprawa przed KPA, godz. 10.00; zobowiązanie do zajęcia stanowisk

 • 12 grudnia 2011

  Wezwanie do złożenia oświadczenia, czy uczestnik wyraża zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012 r. - termin upływa 22.12.2011

 • 22 listopada 2011

  Zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy na dzień 10.01.2012 r.

 • 8 listopada 2011

  Postanowienie KPA - zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od doręczenia postanowienia, tj. do dnia 23.12.2011, w liczbie 24 egz.

 • 20 października 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu PIKE do udziału w postępowaniu

 • 17 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • 20 czerwca 2011

  Wniosek SAWP o zatwierdzenie tabel

OPINIE EKSPERTÓW

Dzięki wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi zdobyła wiedzę i doświadczenie pozwalające na udzielanie pomocy..

Mec. Anna Gąsecka

Cieszę się, że wymiana zdań niezależnych ekspertów nabiera tempa i polemicznych rumieńców. Choć nie jestem ekspertem, ale jedynie- z konieczności-...

Jerzy Straszewski

Prezes PIKE

Będąc prawnikiem, który miał przyjemność brać udział ze strony jednego z uczestników w szeregu prowadzonych w ostatnim czasie postępowań...

Przemysław Uniejewski