Związek Artystów Wykonawców STOART (STOART) - DP-WOP.PZ-006/3.1/11

Stanowiska uczestników

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Stowarzyszenia Filmowców Polskich-odmowa zatwierdzenia tabel

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne SAWP

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne PIKE - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Stowarzyszenia Dystrybutorów Filmowych

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Izby Wydawców Prasy

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne ZAIKS - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Pracodawców Mediów Publicznych - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko IAB - po odmowę zatwierdzenia tabel

 • 14 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV - brak uwag do wniosku o zatwierdzenie tabel STOART

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o wezwanie STOART do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wyłączenie do odrębnego rozpoznania wniosku o zatwierdzenie tabeli dot. reemisji

 • 8 listopada 2011

  Postanowienie KPA - zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od doręczenia postanowienia, tj. do dnia 23.12.2011, w liczbie 24 egz.

 • 20 października 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu PIKE do udziału w postępowaniu

Wniosek i modyfikacje

 • 24 stycznia 2012

  Postanowienie KPA o umorzeniu postępowania

 • 19 stycznia 2012

  KPA przekazuje pisma uczestników

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda Związku Pracodawców Prywatnych Mediów na przedłużenie terminu do zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda Stowarzyszenia Dystrybutorów Filmowych na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda SFP na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Lewiatan - zgoda na przedłużenie terminu postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda "MEDIAKOM" na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Oświadczenie PIKE o braku zgody na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Brak zgody ZAIKS na przedłużenie postępowania

 • 21 grudnia 2011

  Zgoda ZASP na przedłużenie terminu postępowania

 • 21 grudnia 2011

  Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na dzień 09.01.2012, godz. 9.30

 • 20 grudnia 2011

  Zgoda ZPAV na przedłużenie postępowania

 • 19 grudnia 2011

  Zgoda Stowarzyszenia Kina Polskie na przedłużenie terinu postępowania

 • 19 grudnia 2011

  Zgoda STOART na przedłużenie terminu postępowania

 • 16 grudnia 2011

  Zgoda Izby Wydawców Prasy na przedłużenie terminu postępowania

 • 16 grudnia 2011

  Zgoda ZPMP na przedłużenie terminu do zatwierdzenia tabel

 • 12 grudnia 2011

  Wezwanie do złożenia oświadczenia, czy uczestnik wyraża zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012 r. - termin upływa 22.12.2011

 • 22 listopada 2011

  Zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy na dzień 09.01.2012, godz. 9.30

 • 16 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • Pobierz plik
  20 czerwca 2011

  Wniosek STOART o zatwierdzenie tabel

  Rozmiar pliku: 21.416KB
  Typ pliku: doc

OPINIE EKSPERTÓW

Zabieram tu głos wyłącznie jako dziennikarz i sprawozdawca parlamentarny, choć raczej bez przesadnej skromności, gdyż jestem chyba jedynym...

Jerzy Papuga

Interesuje się prawem własności intelektualnej i z tą dziedziną wiąże swoją przyszłość zawodową.

Iwona Głowala

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie poszanowania prawa unijnego w wykładni i stosowaniu, to obok Komisji...

Szymon Drabczyk