Opinie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a prawo autorskie.
Szymon Drabczyk - 23 lutego 2015
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie poszanowania prawa unijnego w wykładni i stosowaniu, to obok Komisji Europejskiej i sądów...
Co dalej? Prawo autorskie na rozdrożu.
Jerzy Papuga - 8 grudnia 2014
Jeśli spojrzeć na kończący się rok obchodów 20-lecia prawa autorskiego w Polsce, to chyba jednak coś nieśmiało drgnęło- dokonano niezbędnych zmian personalnych w...
Sukces czy porażka? Tabele na polu eksploatacji „odtwarzanie”.
Sylwia Wiewiórka-Zyga - 30 stycznia 2014
Postępowanie przed zespołem orzekającym KPA na polu eksploatacji „odtwarzanie” szybko otrzymało miano „sukcesu”, doprowadziło bowiem, choć z niewielkimi zmianami,...
Regulator potrzebny od zaraz
Anna Streżyńska - 28 października 2013
Od długiego czasu spory wokół zabezpieczania praw autorskich, w szczególności w zakresie praw do reemisji, są przedmiotem dyskusji rynku, ozz-ów i właściwych urzędów....
Czy potrzebny jest sąd własności intelektualnej?
dr Krzysztof Felchner - 13 września 2013
Dyskusja na temat powołania tzw. sądu własności intelektualnej nabrała wyraźnie tempa z początkiem obecnej dekady. Sąd taki miałby rozpatrywać sprawy przede wszystkim...
Różnicowanie stawek jako przykład monopolistycznej pozycji ozz.
Iwona Głowala - 25 lipca 2013
Kiedy w kwietniu br. na konferencji PIKE w Toruniu usłyszałam w dyskusji panelowej od jednego z ustawodawców, iż konflikt pomiędzy uprawnionymi a użytkownikami o...
Uwagi na tle sporów pomiędzy ozz a użytkownikami.
Mec. Małgorzata Darowska - 10 lipca 2013
Spory pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (ozz) a nadawcami i operatorami kablowymi mają w Polsce swoją...
Roszczenie OZZ o zaniechanie reemisji.
Mec. Michał Markiewicz - 24 czerwca 2013
W relacjach pomiędzy reemitentami kablowymi a OZZ, w związku z brakiem obowiązywania zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, istnieje poważny problem wynikający z jednej...
KPA - postulaty na dziś i jutro.
Mec. Andrzej Kazimierz Kaczorowski. - 4 czerwca 2013
W swej praktyce zawodowej daję pierwszeństwo prawu w działaniu, dlatego też przed długi czas skutecznie opierałem się namowom aby przygotować tekst na stronę...
Justyna Nykiel Dlaczego sądy zakazują reemisji utworów audiowizualnych?
Justyna Nykiel - 13 maja 2013
Analizując nie tylko teksty prawnicze poświęcone tej problematyce, ale także interesując się samym zagadnieniem od strony orzecznictwa sądowego uważam, iż istotę...
Anna Gąsecka Nowelizacja przeciw operatorom.
Mec. Anna Gąsecka - 11 kwietnia 2013
Celem nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 8 lipca 2010 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach...
Refleksje po latach.
Mec. Adam Jucewicz - 25 lutego 2013
Dnia 20 października 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2010 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach...
Czy wysokość opłat należnych organizacjom zbiorowego zarządzania powinna być jawna?
Joanna Leitgeber - 4 grudnia 2012
Od kilku lat ozz-y toczą z użytkownikami spory o wysokość opłat za korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych. Wielu przedsiębiorców przyjmowało narzucone im...
KPA to tylko element szerszego problemu.
Jerzy Straszewski - 26 czerwca 2012
Cieszę się, że wymiana zdań niezależnych ekspertów nabiera tempa i polemicznych rumieńców. Choć nie jestem ekspertem, ale jedynie- z konieczności- sądowym praktykiem,...
KPA usprawnić i uskutecznić.
Przemysław Uniejewski - 10 kwietnia 2012
Będąc prawnikiem, który miał przyjemność brać udział ze strony jednego z uczestników w szeregu prowadzonych w ostatnim czasie postępowań tabelowych, w odpowiedzi...
Czy Komisja Prawa Autorskiego ma sens?
Mec. Wojciech Z. Dziomdziora - 16 marca 2012
Debiutując na forum Przyjaznego Prawa Autorskiego chciałbym tym samym dokonać pierwszej nieśmiałej próby podsumowania prac nowej Komisji Prawa Autorskiego. Mam w niej...
Gdzie jest sens KPA?
Jerzy Papuga - 16 marca 2012
Zabieram tu głos wyłącznie jako dziennikarz i sprawozdawca parlamentarny, choć raczej bez przesadnej skromności, gdyż jestem chyba jedynym dziennikarzem, który...

OPINIE EKSPERTÓW

Ekspert sejmowej podkomisji powołanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

Mec. Adam Jucewicz

Zabieram tu głos wyłącznie jako dziennikarz i sprawozdawca parlamentarny, choć raczej bez przesadnej skromności, gdyż jestem chyba jedynym...

Jerzy Papuga

Debiutując na forum Przyjaznego Prawa Autorskiego chciałbym tym samym dokonać pierwszej nieśmiałej próby podsumowania prac nowej Komisji Prawa...

Mec. Wojciech Z. Dziomdziora